FB-f-Logo  blue 100 CreigiauCarnival2016

Twitter logo blue @CreigiauCarnvl   #creigiaucarnival

Amdanom Ni

Trefnir y carnifal gan Bwyllgor Carnifal Creigiau, grwp bach o bobl o’r pentref â’u prif bwriad yw i ymuno’r gymuned ar ddiwrnod ac yn ystod wythnos y Carnifal. Buddsoddir yr arian a godir yn ôl mewn I’r pentref. Mae’r pwyllgor yn cwrdd yn aml o fis Ionawr I Fehefin er mwyn trefnu’r Carnifal.

Dechreuodd y Carnifal yn ystod yr 80 degau cynnar fel prynhawn o rasys, cystadleuaethau gwisg ffansi a lluniaeth ysgafn. Yn raddol tyfodd yr achlysur I’r hyn a geir erbyn heddiw.

Mae’r Carnifal bellach yn dechrau gyda gorymdaith drwy’r pentref cyn cyrraedd y cae chwarae I’r agoriad swyddogol. Ar y cae fe welir amrywiaeth helaeth o wahanol stondinnau, bar, barbeciw, lluniaeth ysgafn, mefus a Pimms, castell neidio, ffair fechan, adloniant I ddifyrru’r plant ac oedolion, pêl droed , criced, sioe gwn, saethyddiaeth ynghyd â cystadleuaeth taflu wy. Atyniand diweddar a phoblogaidd iawn oedd sioe tylluanod, Bristol “Zoo to You”, trac trên fechan a hen injan dân. Mae Sali Mali a Sam Tân yn ymwelwyr cyson I’r Carnifal!

Yn ogystal â bod yn ddiwrnod hwyliog mae’r diwrnod yn gyfle I godi arian ar gyfer y pentref. Un o brif ffynhonnellau hyn yw gwerthiant y rhaglen sydd yn ogystal yn caniatau mynediad I’r cae. Gwelir yn y rhaglen gysylltiadau nifer o wahanol wasanaethau a masnachwyr lleol sydd yn ddefnyddiol iawn gydol y flwyddyn. Diolch I bawb sydd yn hysbysebu yn y rhaglen.

 

carnivalcommittee

 Y Pwyllgor

  

Simon Titman Cadeirydd
Charlotte Hulley Tresorydd
Adrian Burns Ysgrifennydd
Chris 'Jacko' Norey CRAMC
Colin Belward CRAMC
Rob Evans Creigiau 23
Glyn Jones Creigiau 23
Liz Endacott Lewis Stondinau
   
   
   

Dyma llun y pwyllgor yn 2013.